Nacionalni dan bez cigarete: BiH se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim i ekonomskim posljedicama, zaključeno na EU seminaru

„Uzimajući u obzir alarmantnu brojku od 700 000 smrtnih slučajeva godišnje uzrokovanih posljedicama pušenja u Evropi, svaki korak ka prestanku pušenja je od velikog značaja“, rekao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH tokom seminara „Zaštita od izloženosti duhanskom dimu u BiH: Perspektive i izazovi“ koji je održan 31. januara u Sarajevu.

Također je primjetio kako je pušenje u BiH endemski problem koji treba adekvatno rješiti. „Obaveza države da zaštiti građane od duhanskog dima je utemeljena u osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Vlada BiH je ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije 2009. godine i preuzela obavezu da štiti prava ljudi na zdravlje od duhanskih opasnosti. Ova obaveza zahtijeva od vlasti BiH da usvoje sveobuhvatne zakone o kontroli duhana i provedu snažne mjere kontrole duhana usklađene sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana'’, rekao je ambasador Wigemark.

Seminar održan povodom Nacionalnog dana bez cigarete 31. januara je organizovao EU info centar u saradnji sa udruženjem „Progresivni razvoj organizacija i individua (PROI)“ iz Sarajeva.

Draženka Malićbegović, pomoćnica ministra civilnih poslova BiH naglasila je da je prema brojnim anketama i istraživanjima BiH ocijenjena kao jedna od zemalja s najvišom stopom pušača u svijetu.

„Kao buduća zemlja članica EU, BiH se priprema za usklađivanje propisa o kontroli duhana sa zakonodavstvom EU. Nažalost, na državnom nivou ne postoji okvirna politika niti strategija o kontroli duhana koja bi omogućila BiH da aplicira za sredstva EU i osigura potrebna sredstva za implementaciju Konvencije ”, dodala je Malićbegović.

Uliana Bakh, međunarodna ekspertica za javno zdravstvo i programska direktorica udruženja PROI istakla je činjenicu da svake godine više od 8 000 ljudi u BiH umre od posljedica pušenja.

„Za pet godina više od 40 000 ljudi u BiH umre od tih posljedica. Ovaj broj je veći od broja stanovnika gradova kao što su Visoko ili Bugojno. Pored toga, duhanski proizvodi uništavaju zdravlje i nepušača te BiH trpi, ne samo zdravstvene već i ekonomske posljedice“, rekla je Bakh.

Seminaru su prisustvovali predstavnici medija, visoki zvaničnici bh. zdravstvenih ustanova, predstavnici organizacija civilnog društva, ugostiteljstva, međunarodnih organizacija i akademske zajednice.

Ovo je bila prilika za učenje i razmjenu mišljenja o kontroli duhana kroz tri tematska panela sa stručnjacima - Politika zaštite od duhanskog dima u Bosni i Hercegovini i u svijetu; Ekonomski teret pušenja i kvalitet zraka u zatvorenim javnim prostorima; i Uloga međunarodnih organizacija i civilnog društva u kontroli duhana u BiH.

Za vrijeme diskusije o ulozi civilnog društva predstavljena je i kampanja „Smeta mi“ koja je dio projekta koji finansira EU „Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana“, čiji je cilj promocija i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Više informacija o kampanji možete pronaći na: www.smetami.ba