EU infoteka otvorena u EU info centru

EU info centar u BiH je otvorio EU infoteku, biblioteku koja raspolaže specijalizovanim knjigama o temama vezanim za EU, 14. marta u Sarajevu. Ova biblioteka je namijenjena prvenstveno akademskoj zajednici, studentima, istraživačima, organizacijama civilnog društva, novinarima i ostalima zainteresovanim za teme vezane za Evropsku uniju.

Ovom prilikom, Jan Snaidauf, šef Političkog i ekonomskog odjela u Delegaciji EU u BiH je naglasio opredjeljenje EU za razvoj visokog obrazovanja.

Evropska unija prepoznaje ulogu akademske zajednice u postupcima kreiranja politika i  promovisanju evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Stoga, podrška razvoju visokog obrazovanja predstavlja jedan od prioriteta Evropske komisije”, rekao je Snaidauf.

Snaidauf je također istakao dvije tekuće inicijative Jean Monnet programa u BiH, koji u okviru Erasmus+ programa ima za cilj podsticanje učenja u oblasti studija o evropskim integracijama.

Osim akademskih modula na Univerzitetu u Zenici i Sveučilištu u Mostaru, postoji veliki broj bh. univerziteta čiji se studijski programi fokusiraju, u manjoj ili većoj mjeri, na evropske integracije i politike EU. Ova biblioteka nudi 30 knjiga koje obrađuju teme vezane za EU, a koje su trenutno u velikoj potražnji. Budući da nijedna od ovih knjiga nije dostupna na internetu, ova biblioteka predstavlja jedinstvenu priliku za studente, omogućavajući im besplatan pristup detaljnim informacijama o temema vezanim za EU“, zaključio je Snaidauf.

Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović Miraščija je naglasila da od 2000. godine Univerzitet u Sarajevu nudi studijske programe vezane za evropske integracije, uključujući i značaj broj interdisciplinarnih studijskih programa.

„EU infoteka je prvenstveno namijenjena nama, akademskim djelatnicima, te mi predstavlja posebno zadovoljstvo to što ćemo sada imati priliku koristiti knjige relevantne za naše istraživanje, s obzirom da znamo kako je teško bilo doći do njih do sada“, rekla je Džananović Miraščija.

Na događaju su učestvovali predstavnici akademske zajednice, organizacija civilnog društva, vladinih institucija i studenti.

Osim upoznavanja sa online katalogom EU infoteke, učesnici su imali i priliku da nauče više o pretraživanju elektronskih izvora informacija EU, poput EU Bookshop, EU Who is Who, Europeana Collections i drugih.

EU infoteka će biti otvorena za javnost radnim danima, od 09:30 do 17:30h, u prostorijama EU info centra na adresi: Skenderija 3a, Sarajevo.

Online katalog EU infoteke kao i uslovi korištenja su dostupni ovdje.

EU info centar je projekat koji finansira Evropska unija i ima za cilj povećanje razumijevanja bh. građana o EU, njenim institucijama, politikama i programima te o odnosima BiH i EU.