25 godina MEDIA potprograma: Kontinuirana podrška EU ključna za bh. audiovizuelni sektor

 EU info centar u BiH i Desk Kreativna Evropa BiH 20. decembra su organizovali događaj povodom obilježavanja 25. godišnjice MEDIA potprograma Kreativne Evrope – okvirnog programa Evropske komisije za podršku kulturnom i audiovizuelnom sektoru.

Evropska unija je osigurala članstvo BiH u programu Kreativna Evropa u junu 2014. godine kroz IPA I program dodijelivši 184.500 eura kao ulaznu kartu za učešće BiH u programu.

Massimo Mina, voditelj Odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske unije u BiH se osvrnuo na nastanak i opšti cilj ovog programa.

„Prethodni programi poput 'Culture', 'MEDIA' i 'MEDIA Mundus' su integrisani u program Kreativna Evropa. Ovaj program je otvoren za kulturne i kreativne organizacije iz zemalja članica EU kao i onih koje nisu članice EU. Na ovaj način, EU pruža podršku hiljadama umjetnika i kulturnih stručnjaka u prekograničnom radu i pronalasku nove publike, kao i novih tržišta“, rekao je Mina.

 Zoran Galić, voditelj MEDIA deska BiH je prepoznao značajni potencijal ovog programa, naročito za bh. redatelje kojima se najčešće odobravaju projekti u okviru ovog programa.

Otkad je BiH pristupila MEDIA programu 2013. godine, odobreno je pedeset sedam projekata, s ukupnom podrškom od 1.129.817 eura. Ovo su izvrsni rezultati i Desk Kreativna Evropa BiH je tu da pomogne podnosiocima projektnih prijedloga da ostvare još bolje rezultate u narednim godinama,“ izjavio je Galić.

Aida Kalender, glavna koordinatorica programa Kreativna Evropa za BiH i voditeljica CULTURE deska BiH je iznijela svoje optimistične stavove glede budućih bh. podnosioca projektnih prijedloga u projektnim pozivima u sklopu CULTURE  potprograma.

Posljednje dvije godine smo naporno radili da unaprijedimo kapacitete za potencijalne korisnike projekta u BiH. Veliko mi je zadovoljstvo objaviti da su u posljednjem pozivu za prijavu, po prvi put, bh. organizacije bile vodeći partneri, tačnije 9 njih“, zaključila je Kalender.

Biljana Čamur Veselinović, pomoćnica ministra za nauku i kulturu u Ministarstvu civilnih poslova BiH je pohvalila stalne napore audivizuelnog sektora u zemlji da se pridruži ovom programu.

Predstavnici korisnika programa Amra Bakšić Čamo, filmska producentica, i Jovan Marjanović, rukovodilac industrijskog odjela Sarajevo Film Festivala, podijelili su svoja iskustva u postupku uspješne aplikacije i implementacije.

Događaj je zaključen sa muzičkim nastupom gudačkog kvarteta Sarajevske filharmonije, inače jedne od korisnica ovog programa, gdje su izvedeni neki od najupečatljivijih muzičkih odlomaka iz filmske industrije.

Kreativna Evrope je program Evropske komisije za podršku kulturnom i audiovizuelnom sektoru. MEDIA potprogram je nastavak uspješnog programa MEDIA 2007 s ciljem jačanja kapaciteta audiovizuelnog sektora, uključujući podršku razvoju i distribuciji igranih i crtanih filmova, kreativnih dokumentarnih filmova i video igara, sufinansiranje filmskih festivala koji promovišu evropske filmove, razvoj vještina i kapaciteta stručnjaka iz audiovizuelnog sektora, itd.

Sve informacije o otvorenim pozivima i učešću BiH su dostupne na web stranici Deska Kreativna Evropa BiH: http://www.kreativnaevropa.ba/

Više informacija o 25. godišnjici MEDIA potprograma je dostupno na linku: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/25-years-media-programme

Informacije o Kreativnoj Evropi su dostupne na linku: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/